تبلیغات
یک تکه شعر - زخم
یک تکه شعرPhoto-Skin_ir-Love456سر در مغازه ای زده بودند

دل را به صورت شکسته و کادو پیچ شده حراج کرده ایم

اگر طالب زخم هستی وارد شونوشته شده در شنبه 12 دی 1394 ساعت 01:47 ب.ظ توسط سمیرا امام قلیزاده نظرات | |


آخرین مطالب
» شمعدانی-پنجره-باران
» گوشه های فراموشی
» قاب تنهایی شب
» انتهای کوچه ی تنهایی
» تنهایی من و خدا
» تاب تاب عباسی
» روشنایی شب
» حرف در گوشی
» عید نزدیک است
» زخم
» اینجا آسمان است
» رنگ نگاه
» برف
» برگ های جا مانده
» نوشیدنی عشق

Design By : RoozGozar.com